Dat de werkdruk in de eerstelijnszorg te hoog ligt en blijft toenemen, is bekend. De toenemende baliedrukte bij huisartspraktijken zorgt ervoor dat er minder tijd overblijft voor andere taken. Daarnaast zorgt een toename van administratieve taken voor een extra belasting voor zorgverleners. De tijd voor het kunnen bieden van zorg komt hiermee in de knel. Daarbovenop is er een toename van het aantal zorggebruikers. Deze factoren hebben als gevolg dat het werk bijna niet te overzien is waardoor het personeel zich onder druk voelt gezet .

Het schreeuwende personeelstekort in de zorg versterkt de problematiek. Een van de opvallende oorzaken van het personeelstekort is het ziekteverzuim. Meerdere zorgverleners melden zichzelf ziek of gaan met verlof vanwege de hoge werkdruk (Nu.nl, 2019). Vergrijzing van de beroepsbevolking in de zorg zorgt bovendien voor een aanstaande sterke verwachte afname van zorgverleners, terwijl de vraag naar zorg en het invullen van de werkzaamheden stijgt. En dat terwijl het aantal nieuwe zorgverleners om deze plekken op te vullen sneller daalt dan dat er mensen opgeleid worden om deze taken/ functies op zich te nemen. Ook dit helpt niet bij het verlagen van de werkdruk in de zorg. Verandering is noodzakelijk (InEen, 2019).

Het ‘aannemen’ van een digitale collega biedt mogelijk uitkomst. De informatiezuil van Zorgstand is een aantrekkelijke zelfzorgbalie die op een interactieve en vriendelijke manier bepaalde werkzaamheden van baliemedewerkers kan overnemen en elders werk kan verlichten. De zorggebruiker kan zichzelf aanmelden, veilig administratieve wijzigingen doorvoeren en een zelftriage doorlopen van Moet Ik Naar De Dokter. Ook kan Zorgstand de tevredenheid van zorggebruikers meten.  De balie wordt hiermee ontzien. Daarnaast is het een handig hulpmiddel om informatie te melden van de praktijk of belangrijke medische onderwerpen.

Het digitaliseren van de wachtkamer biedt zowel de zorggebruiker als zorgverlener voordelen en uitkomsten, ook in het kader van privacy. Zorgstand is fulltime inzetbaar. Deze digitale collega komt graag langs op een sollicitatiegesprek voor meer toelichting.