‘’Voldoen wij aan de verwachtingen en/of zorgvraag van de patiënt?’’ Het NPA helpt de eerstelijnszorg en patiënten antwoorden hierop in beeld te krijgen. Zij stellen kaders op waar praktijken zich aan moeten houden. Wanneer een praktijk voldoet aan alle kaders, krijgen zij een keurmerk aangereikt en mogen zij zichzelf NPA of NHG-geaccrediteerd noemen (NPA, 2020).

Een praktijk wordt niet zomaar geaccrediteerd. Om in aanmerking te komen voor het NHG-kwaliteitskeurmerk moet de praktijk helemaal doorgelicht worden. Er wordt daarbij gekeken naar de werkwijze van de praktijk, de organisatie en de medische handelingen die in de praktijk worden uitgevoerd. Ook is de mening van de patiënt is hierbij erg belangrijk. Hiervoor wordt onder de patiënten een enquête afgenomen over hun ervaring betreft de verleende zorg (Independer).

Ondanks de snelle technologische ontwikkelingen worden deze enquêtes doormiddel van sms’jes,
e-mails en zelfs op papier uitgevoerd. Wij vinden dat dit praktischer moet kunnen en gaan daarom de mogelijkheid aanbieden om de enquêtes via onze Zorgstand af te laten nemen. Patiënten in de wachtkamer kunnen hun wachttijd nuttig besteden door enkele vragen op het digitale scherm van de informatiezuil te beantwoorden. Hiermee wordt het voor de patiënt makkelijker zijn/haar stem te laten horen naar de praktijk toe en helpen zij om de zorg te verbeteren.

Via het eigen account van de praktijk dat is verbonden aan de Zorgstand, kan de praktijk zelf vragenlijsten samenstellen en daarbij gebruik maken van verschillende handige opties of kant-en-klare vragenlijsten. Ook bepaalt de praktijk zelf het algoritme van de vragen. Het invullen van de vragen kost de patiënt c.a. één minuut en niet iedere patiënt zal dezelfde vragen te zien krijgen. De vragenlijst kan als steekproef afgenomen worden. Hierdoor is het niet nodig om iedereen de volledige enquête te laten beantwoorden. De drempel voor de anonieme deelname aan het kwaliteitsonderzoek ligt hierdoor vele malen lager, waardoor het aantal respondenten zal toenemen. Dat zorgt dat de resultaten statistisch significant zijn en het onderzoek valide is. De enquête is exact conform de randvoorwaarden van het NPA samen te stellen. Achteraf zijn statistieken eenvoudig uit te lezen en/of kan de praktijk eenvoudig correlaties ontdekken tussen uitslagen.

In een tijd waarin e-health en kwaliteit van zorg innovatie laten versnellen, is het goed om te kwaliteit goed te monitoren én op een manier die bij deze tijd past. Daarnaast is Zorgstand ook voorzien van andere gemakken. Kijk op https://zorgstand.nl voor meer informatie.